Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

§ 1. Obecná ustanovení

 1. Prodávajícím zboží v internetovém obchodě na adrese: https://www.bobux.cz, dále jen Prodávající, je:
  HYPER sp. z o.o.
  ul. Gajowa 1
  43-100 Tychy, Polsko
  VAT-EU: PL6462993375
 2. Stranou provádějící nákupy v Obchodě může být fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka bez právní osobnosti, které jsou samostatnými předpisy přiznána právní subjektivita, dále jen Kupující.
 3. Objednávky v internetovém Obchodě se provádějí podle pravidel stanovených v tomto Provozním řádu. Objednáním zboží Kupující akceptuje podmínky tohoto Provozního řádu.


§ 2. Předměty transakce

 1. Předmětem transakce jsou produkty prezentované na stránce: https://www.bobux.cz v okamžiku objednávky společně s továrními obaly (neplatí pro produkty z outletového oddělení).
 2. Ceny všech produktů prezentovaných na stránce https://www.bobux.cz jsou v českých korunech a zahrnují DPH (hrubá cena). Ceny nezahrnují náklady na dodání.
 3. Všechny produkty prezentované na stránce https://www.bobux.cz jsou zbrusu nové a nepoužité, Prodávající je povinen dodat je bez vad.


§ 3. Objednávání

 1. Objednávky se provádějí pomocí příslušného objednávkového formuláře umístěného na stránce Obchodu.
 2. Odeslání objednávky Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na stránce https://www.bobux.cz představuje prohlášení vůle uzavření Smlouvy o prodeji se společností HYPER sp. z o.o. v souladu s obsahem Provozního řádu.
 3. Smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím.


§ 4. Realizace objednávky

 1. Realizace objednávky začíná po přijetí objednávky a provedení platby nebo, v případě nákupu na dobírku, po přijetí objednávky.
 2. Potvrzení přijetí Objednávky k realizaci je odesláno Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty na adresu Kupujícího, Kupujícím uvedenou v objednávce.
 3. Doba realizace objednávky je čas od dne potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím do 5 pracovních dnů.
 4. Prodávající přijímá objednávky po celý den, každý den v roce, po celý rok. Objednávky učiněné v neděli a svátky budou zpracovány první následující pracovní den.
 5. Pokud nedostatek zboží na skladě může způsobit prodloužení doby realizace objednávky, Kupující může souhlasit s prodloužením doby realizace objednávky, vybrat jiné podobné zboží nebo od objednaného zboží odstoupit.
 6. Pokud Kupující nesouhlasí s prodloužením doby realizace objednávky, objednávka bude zrušena a zaplacené zálohy budou okamžitě vráceny bankovním převodem na účet uvedený Kupujícím.
 7. Ke každé transakci Prodávající poskytuje doklad o nákupu zboží ve formě faktury DPH.


§ 5. Způsoby platby

Platba za objednané zboží může být provedena:

 1. Na dobírku, částka splatná na poště nebo kurýrovi v hotovosti při převzetí zásilky.
 2. Převodem před doručením zboží na bankovní účet č.: PL66 1050 1070 1000 0090 8337 7102 (SWIFT/BIC: INGBPLPW)
 3. E-převodem, BLIKem, platební kartou prostřednictvím iMoje ING.


§ 6. Termín platby:

Kupující je povinen uhradit poplatek za objednávku do 3 pracovních dnů od data objednání. V opačném případě bude objednávka zrušena Prodávajícím.


§ 7. Dodání

 1. Dodání je prováděno na území Česka.
 2. Dodávky jsou realizovány prostřednictvím kurýrní služby.
 3. Náklady na dodání hradí Kupující.


§ 8. Vrácení zboží

 1. Kupující má právo písemně odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od data uzavření smlouvy. V případě písemného odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit zboží do 14 dnů.
  Výše uvedené právo se vztahuje i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, odstupuje od smlouvy podáním písemného prohlášení (stáhni formulář).
 3. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou. To, co strany smlouvy poskytly, se vrací v nezměněném stavu, pokud nebyla změna nezbytná v rámci běžného řízení.
 4. Vrácení proběhne do čtrnácti dnů od dne obdržení prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující nese náklady na odeslání produktu zpět k Prodávajícímu.
 6. Prodávající může zdržet vrácení plateb obdržených od spotřebitele do doby obdržení zboží zpět nebo dokud spotřebitel neposkytne důkaz o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.


§ 9. Reklamace z důvodu záruky

 1. V souladu s obecně platnými právními předpisy je každý produkt zakoupený v našem obchodě pokryt dvouletou zárukou.
 2. Podání reklamace Kupujícím může proběhnout zasláním kompletního Zboží obdrženého v rámci transakce společně s čitelně vyplněným reklamačním formulářem (stáhni formulář) na adresu: HYPER sp. z o.o., ul. Gajowa 1, 43-100 Tychy, Polsko.
 3. K reklamaci se vyjádříme do 14 dnů od dne doručení reklamovaného produktu k nám.
 4. Výše uvedená ustanovení se vztahují i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud to vyplývá z obsahu smlouvy,
  že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, který vyplývá zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, u k dispozici na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.


§ 10. Spory

V případě vzniku jakýchkoli sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím má Kupující možnost využít mimosoudních způsobů řešení a uplatňování nároků. Kupující může mimo jiné:

 1. obrátit se na stálý rozhodčí spotřebitelský soud fungující při Obchodní inspekci s návrhem na vyřešení sporu vzniklého z uzavřené Kupní smlouvy,
 2. obrátit se na vojvodského inspektora Obchodní inspekce s žádostí o zahájení mediačního řízení za účelem přátelského vyřešení sporu s Prodávajícím,
 3. získat bezplatnou pomoc při řešení sporu, využitím bezplatné pomoci okresního nebo městského ochránce spotřebitelů nebo společenské organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitelů, jako je Federace spotřebitelů nebo Sdružení polských spotřebitelů.


§ 11. Závěrečná ustanovení

 1. Všechny uvedené produkty a názvy jsou používány výhradně pro identifikační účely a mohou být chráněnými obchodními značkami výrobců.
 2. bobux.cz, je doménou, která je majetkem společnosti HYPER sp. z o.o.
 3. Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů pro marketingové účely Prodávajícím. Tyto údaje jsou důvěrné a nebudou zveřejněny třetím stranám. Kupující má právo na přístup k vlastním osobním údajům a jejich opravu, stejně jako právo na jejich odstranění z databáze. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 "O ochraně osobních údajů".
 4. V případech neupravených tímto dokumentem se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku (Sb. z. č. 16, poz. 93 se změnami), zákona o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně Občanského zákoníku (Sb. z. č. 141, poz. 1176 se změnami); zákona o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. z. č. 144, poz. 1204 se změnami); zákona o právech spotřebitele (Sb. z. r. 2014, poz. 827).
 5. Nabídka představená v obchodě nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku, je pouze pozváním k zahájení jednání (v souladu s čl. 71 obč. z.).
   

 

Stránka využívá soubory cookies pro poskytování služeb a v souladu s

Zavřít